tirsdag 27. april 2010

Jeg flytter bloggen min

Min nye blogg finner du her: http://www.mollan-olafsen.no/

De 10 siste innleggene er flyttet over, resten vil bli liggende her. Jeg håper du følger med over og fortsetter å følge mine innlegg på nett.

torsdag 22. april 2010

Sjakkspill i Høyre om DLD

Jeg ser på www.nrk.no at partiledelsen i Høyre sender Datalagringsdirektivet ut på høring. Ja, det er jo et vanlig triks – Hvis du vil at ingen ting skal skje – send saken ut på høring eller opprett en komite…

Hvis saken er så viktig som Høyres nye generalsekretær uttaler i saken, hvorfor gikk den ikke ut på høring i vinter – slik at resultatet kunne bringes inn til landsmøte?

Det kan se ut som om partiledelsen ønsker å manøvrere seg slik at det blir stortingsgruppen og ikke landsmøte som skal bestemme utfallet i denne saken.


Jeg håper allikevel at deltakerne på landsmøte tar saken opp til diskusjon, fordi denne saken har en karakter og et omfang som kan, hvis den blir vedtatt, sende Høyre inn på et nytt politisk spor i saker om personvern og rettsikkerhet i fremtiden - saker som er noe av grunnkjernen i partiet Høyre.

onsdag 14. april 2010

Elektronisk merking av deg

[Oslo, år 2025]: Du får en melding; en innkalling fra kommunen. Du har fått time neste uke for eHID - electronic Human Identification. En liten brikke skal plasseres inn under huden din, inngrepet tar 3 minutter og kan oppleves som en blodprøve.

Dette kan faktisk bli virkelighet - teknologien finnes i dag og det finnes de som mener at alle mennesker skal merkes. Det vil lette politietterforskning, gi oss et tryggere samfunn og spare samfunnet for store ressurser... Hørt den før?

Høringsfristen for Datalagringsdirektivet (DLD) går ut i disse dager og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Kripos og Politiets Fellesforbund varsler økt terror og flere kriminelle i Norge hvis vi ikke innfører Datalagringsdirektivet.

Når statens politimakt går så sterkt inn for DLD bør det ringe mange bjeller. For politiet er DLD bare et verktøy, de tenker ikke personvern. Hva blir det neste? Elektronisk merking av alle innbyggere?

Jeg mener at å overvåke alle nordmenn i tilfelle noen gjør noe galt, er helt forkastelig. Ved å sette elektronisk overvåkning alle nordmenns kommunikasjon i et system forsvinner en av bærebjelkene i demokratiet vårt.

Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist. Med DLD kan det fort bli det motsatte - en uskyldig spøk eller at man er på feil sted til feil tid kan medføre at det er DU som må bevise din uskyld. Jeg mener at DLD er bare et trinn i stigen opp til total overvåkning.

Jeg vil ikke ha en stat som vet alt om alle, ei heller en stat som ikke tar personvernet på alvor.

Tidligere innlegg om DLD - link

torsdag 8. april 2010

Hvorfor er det skandale?

Det er skandaløst å legge ned Aker sykehus melder Nettavisen i dag. Fagbevegelsen vil ikke at sykehuset skal legges ned og fortsetter kampen. 30.000 underskrifter skal få styrende myndigheter til å snu i saken og la Aker sykehus fortsette driften.

Hvorfor er det skandaløst å legge ned Aker sykehus? Jeg kan skjønne motstanden i områder hvor det er 20 mil til nærmeste sykehus, men i Oslo ligger jo sykehusene tett.

Hva er egentlig problemet i saken? Arbeidsplasser forsvinner? Fagmiljøer raseres? At Soria Moria sier noe annet om sykehusene? Eller at Aker sykehus er av noen definert som Groruddalens lokalsykehus?

Styrene i helseregionen har i oppgave å drive effektive og gode sykehus, da mener jeg det skal mye til å overprøve de faglige argumentene som ligger til grunn i de beslutninger helseregionen tar. Jeg vil heller ha et store og kompetente fagmiljø med det siste av tekniske hjelpemidler enn mindre og flere fagmiljø som kjemper om sine fagområder.

Angående lokalsykehus i Groruddalen - et av landets mest moderne Universitetssykehus ligger like over Oslo-grensen østover - er kravet at man skulle gå til sykehuset?

tirsdag 6. april 2010

Stø kurs mot stupet?

Jernbanen råtner der den ligger, det er kø for å komme på sykehus, mange kommuner kutter i viktige tjenester og kriminaliteten fører med seg redsel og utrygghet. Det kuttes i tjenester som vi er avhengige av - samtidig som nye tjenester og lover som er ment godt pålegger oss stadig nye utfordringer på sikt.

Det virker som mange politikere er på bærtur – skikkelig på bærtur i ulendt terreng. Nå er det på tide med en stopp. En pause for å løfte blikket, for å finne ut av hvor vi skal. Skal vi fortsette med klatting og brannslukking vil det til slutt gå ille. Dagens nevnte problemer vil bare bli større og flere.

På slutten av 1700-tallet hadde vi demokratiseringsbølgen med revolusjonen i Frankrike som etter hvert gav grunnlaget for mange lands grunnlover. På 1800-tallet kom industraliseringen og på begynnelsen av 1900-tallet hadde vi kriger og gjenoppbyggingen. Nå oppfatter jeg at vi er inne i en forvaltningsperiode. Hvor generasjonene bruker penger og bevilger seg goder og kjører reformer – uten at det ser ut til å lede noen vei.

Men – hvor skal vi? Jeg mener det er på tide å legge grunnlaget for et nytt fremtidsrettet samfunn. Det krever modige innbyggere, politikere og samfunnsbyggere – det krever nye lover , visjonære tanker og endret syn på vedtatte sannheter.

Regjeringen har lansert et prosjekt for å se fremover. Men store endringer kommer ikke med dagens rød/grønne regjering – som har i sin bunnplanke at staten vet best og at flest offentlig ansatte er bra. De tørr ikke å utfordrer sine egne vedtatte sannheter - gjør de det, da snakker vi. Men inntil da, blir det bare en fortsatt tur i ulendt terreng uten mål og mening.

Og snart er det slutt på "Kvikk Lunsjen" - hva skjer da?

mandag 5. april 2010

Arrester Paven og hans kardinaler

Paven i Roma og hans kardinaler må settes under etterforskning. Seksuelle overgrep mot barn i mange land og over lang tid kan ikke forsette. Handlinger og taler fra Vatikanet den siste tiden viser at de forsatt forsøker å dekke over forbrytelser begått mot barn.

Vatikanet har i lengre tid forsøkt å "håndtere" sakene ved å omplassere prester og kardinaler som har begåtte eller visst om forbrytelser mot barn. Det kan ikke fortsette. Politimyndigheter og domstoler må gå aktivt inn i sakene for å opprette lov og orden - også i Vatikanet.

Dette handler ikke om man er for eller imot Vatikanet, men om overgrep utført mot barn av kirkens menn - og likhet for loven.

tirsdag 23. mars 2010

Israel - på tide å si nei!

Soldater som til daglig okkuperer Vestbredden og Gaza ønsker å forberede seg til krig i Iran. Det er kilder i det israelske og norske forsvaret som sier til NRK at de ønsker økt militært samarbeid mellom landene.

Norske politikere må blank avvise dette ønske fra den Israelske okkupasjonsmakten, som bryter menneskerettigheter, Geneve-konvensjonen om krigføring og FN-resolusjoner.

Vi kan ikke late som om en del av den Israelske statsmakten er snill og hyggelig og hjelpe de med det de ber om, når vi ser sider av den samme statsmakten som oppfører seg som bøller når de bryter lover og regler vedtatt av verdenssamfunnet. Et sted går grensen.
Blogglisten